بازديد محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي واحد توليدي فراورده هاي كنجدي در اردكان

اخبار روز یزدان سلامت :

جناب آقای محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی از یکی از واحد های تولیدی فرآورده های کنجدی اردکان بازدید کردند